Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ''Atetsolitsumabi yhdessä nab-paklitakselin kanssa kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa" kokouksessaan 19.3.2020.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Fimean arviointiraportti

Tiivistelmä Fimean arviointiraportista