Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ''Lanneselän välilevytyrän leikkaushoito ja sen jälkeinen kuntoutus'' kokouksessaan 29.10.2019.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Valmistelumuistio

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus