Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus  

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Onasemnogeeniabeparvoveekki (Zolgensma) SMA-taudin hoidossa" 27.10.2021 kokouksessaan.  

Suositus 

 Tiivistelmä 

Fimean arviointiraportti

Lausuntoyhteenveto

Summary of a recommendation  

Sammanfattning av rekommendation