Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ''Semiplimabi (Libtayo) edenneen ihon okasolusyövän hoidossa'' kokouksessaan 12.12.2019.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Fimean arviointiraportti

Tiivistelmä Fimean arviointiraportista