Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus  

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Tebentafuspi silmän uvean melanooman hoidossa" kokouksessaan 15.12.2022. Suositusluonnokseen ei tullut kommentteja valmistelun alkuvaiheessa eikä sen ollessa julkisesti kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 28.10.-24.11.2022. 

Suositus 

Tiivistelmä 

Fimean arviointiraportti 

Summary of a recommendation 

Sammanfattning av rekommendation