Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ''Tisagenlekleuseeli (Kymriah®) uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoidossa'' kokouksessaan 12.12.2019.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Fimean arviointiraportti

Tiivistelmä Fimean arviointiraportista