Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ”Atetsolitsumabi, nivolumabi- ja pembrolitsumabi -lääkkeet levinneen virtsarakkosyövän hoidossa'' neuvoston kokouksessa 4.9.2018.

Suositus - atetsolitsumabi

Suositus - nivolumabi

Suositus - pembrolitsumabi

Perustelumuistio