Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Elintapamuutosta tukevat teikijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi" kokouksessaan 11.6.2020.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Valmistelumuistio

Liite 1 Kirjallisuuskatsaus 

Liite 2a Raportti omahoidon tuki ja elintapaohjaus 

Liite 2b ADHD

Liite 2c Ahdistuneisuus

Liite 2d Depressio

Liite 2e Näytönastekatsaukset

Liite 2f Sydän- ja verisuonitaudit