Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus  

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Amivantamabi ei- pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa" kokouksessaan 27.10.2022. 

Suositus 

Tiivistelmä 

Fimean arviointiraportti 

Lausuntoyhteenveto

Summary of a recommendation 

Sammanfattning av rekommendation