Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät" 6.10.2021 kokouksessaan. 

Suositus 

Tiivistelmä suosituksesta

Valmistelumuistio

Valmistelumuistion liite 1 systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Valmistelumistion liite 2 sysemaattisen katsauksen päivitys 2021

Valmistelumuistion liite 3 eettinen analyysi

Lausuntoyhteenveto

Summary of a recommendation

Sammanfattning av rekommendation