Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus  

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Polatutsumabi-vedotiini yhdistelmähoito diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa" 4.5.2023 kokouksessaan. Suositusluonnokseen ei tullut kommentteja valmistelun alkuvaiheessa. 

Suositus 

Tiivistelmä 

Lausuntoyhteenveto

Fimean arviointiraportti 

Summary of a recommendation 

Sammanfattning av rekommendation