Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Transkraniaalinen sarjamagneettistimulaatio (rTMS) ja aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) lääkeresistentin masennuksen hoidossa" 12.6.2024 kokouksessaan.

Suositus 

Valmistelumuistio

Näytönasetekatsaus tDCS Aikuiset

Näytönasetekatsaus TMS Aikuiset

Näytönastekatsaus TMS Nuoret

Tiivistelmä 

Summary of recommendation 

Sammanfattning av rekommendation