Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus  


Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Trastutsumabi-derukstekaani levinneen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa" 23.11.2021 kokouksessaan.  

Suositus

 Tiivistelmä

Fimean arviointiraportti 

Lausuntoyhteenveto 

Summary of a recommendation  

Sammanfattning av rekommendation