Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus


Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Polatutsumabi-vedotiini yhdistelmänä bendamustiinin ja rituksimabin kanssa diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa" kokouksessaan 11.6.2020.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Fimean arviointiraportti

Linkki EUnetHTA-raporttiin (englanniksi)