Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus  

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Sasitutsumabigovitekaani leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa" kokouksessaan 15.6.2022. Suositusluonnokseen ei tullut kommentteja sen ollessa julkisesti kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 11.5-2.6.2022. Suosituksen valmistelun alkuvaiheessa saatiin kuusi potilaskommenttia. 

Suositus 

Tiivistelmä 

Fimean arviointiraportti 

Summary of a recommendation 

Sammanfattning av rekommendation