Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla" kokouksessaan 24.3.2021.

Suositus 

Tiivistelmä suosituksesta

Valmistelumuistio 

Liite 1 Kirjallisuuskatsaus  

Liite 2 Raportti omahoidon tuki ja elintapaohjaus  

Liite 2a ADHD 

Liite 2b Ahdistuneisuus 

Liite 2c Depressio 

Liite 2d Näytönastekatsaukset 

Liite 2e Sydän- ja verisuonitaudit