Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa" neuvoston kokouksessa 13.3.2019.

Suositus (nivolumabi)

Suositus (atetsolitsumabi)

Suositus (pembrolitsumabi ensilinjan hoidossa)

Suositus (pembrolitsumabi toisen linjan hoidossa)

Perustelumuistio

Fimean arviointiraportti (nivolumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa)

Fimean arviointiraportti (atetsolitsumabi ei-pienisoluinen keuhkosyövän toisen linja hoidossa)

Fimean arviointiraportti (pembrolitsumabi PD-LI-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan hoidossa)

Fimean arviointiraportti (pembrolitsumabi PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa)