Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Luspatersepti punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa beetatalassemiaa sairastavilla aikuisilla" 24.3.2021 kokouksessaan. 

Suositus  

Tiivistelmä suosituksesta  

Fimean arviointiraportti