Hoppa till innehåll
  • Vi lämnar rekommendationer

    Effektiva och säkra metoder för den offentliga hälso- och sjukvården till godtagbar kostnad.

  • Vi förenhetligar tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

  • Vi diskuterar, lyssnar och samarbetar

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården innebär offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster. Tjänsteutbudet tillämpas på både offentlig hälso- och sjukvård och privat hälsovård som FPA betalar ersättning för.

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården har till uppgift att ge rekommendationer om vilka tjänster som ska ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården. Tjänsteutbudsrådet är ett permanent organ som tillsätts av statsrådet. Rådet finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet.