Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland

Med tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården avses offentligt finansierade hälso- och sjukvårdstjänster.  

Tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården omfattar

  • förebyggande av sjukdomar
  • undersökningar med syftet att upptäcka sjukdomar
  • vård
  • rehabilitering

Tjänsteutbudet tillämpas både på offentlig hälso- och sjukvård och på den privata hälsovård som FPA betalar ersättning för samt då patienten använder hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz.

I de tjänster som hör till tjänsteutbudet ingår inte att

  • ta ställning till var tjänsterna produceras eller vem som producerar dem
  • fatta beslut om enskilda patienters undersökningar eller behandlingar
  • ta ställning till storleken på kundavgifterna inom hälso- och sjukvården
  • ta ställning i fråga om kötider
  • ta ställning i fråga om de sjukförsäkringsersättningar som betalas för läkemedel

Hurdan betydelse har tjänsteutbudet för patienten?


De metoder som ingår i tjänsteutbudet är effektiva och säkra.  

Tjänsteutbudet är detsamma för alla oberoende av var man bor. 

Personer som bor i Finland och som använder hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz får ersättning för de undersökningar och behandlingar som hör till Finlands tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården.