Behandling av övriga utlåtanden och ställningstaganden

I fråga om beredning och behandling av övriga utlåtanden och ställningstaganden iakttas vid tjänsteutbudsrådets sektioners och rådets möten i tillämpliga delar behandlingsprocessen för rekommendationer.