Behandlingsprocessen för ett utlåtande till myndigheterna

Utöver rekommendationer har rådet till uppgift att på begäran av FPA eller andra myndigheter ge utlåtanden. I regel ska de behandlas om ärendet omfattas av tjänsteutbudsrådets behörighet.

Vid behandlingen av begäran om utlåtande iakttas i tillämpliga delar behandlingsprocessen för rekommendationen.  Till vilka delar man avviker från rekommendationsprocessen beror på vilken fråga begäran om utlåtande gäller. I fråga om till exempel en begäran om utlåtande av FPA eller en förvaltningsdomstol som gäller en enskild persons rätt till ersättning för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, kan det i stället för en litteraturöversikt behövas ett utlåtande av en expert i klinisk medicin. I ett sådant ärende ordnas det inte någon offentlig kommentaromgång.

Tjänsteutbudsrådet kan med stöd av begäran om utlåtande komma fram till att i stället för eller utöver ett utlåtande börja bereda en rekommendation, om det i samband med behandlingen av begäran konstateras att det är befogat. Vid behov diskuterar man med den som begärt utlåtandet.