Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Denna rekommendation är inte längre i kraft, utan den har ersatts med en rekommendation som Palko godkänt den 4 february 2022. Länk till uppdaterad rekommendation.


Rekommendation om ''Kriterier för fortsatt behandling med nusinersen''. Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte 4 september 2019.

Sammanfattning av rekommendation

Rekommendation (på finska)