Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

Denna rekommendation är inte längre i kraft, utan den har ersatts med en rekommendationsom Palko godkänt den 4. february 2022. Länk till uppdaterad rekommendationen.


Nusinersen vid behandling av sjukdomen SMA – Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sju-kvårdens möte den 15 mars 2018.

Rekommendation 
Bakgrundspromemoria  (på finska)