• En *PICO-ställning är ett verktyg som används vid utarbetandet av en systematisk översikt. Med hjälp av verktyget kan forskare utforma och klarlägga forskningsfrågan och utifrån sökresultatet välja de artiklar som ska tas med i undersökningen. Delarna i PICO är:  P = Patient/Problem,  I = Intervention  C = Jämförelsemetod och O = Hälsoresultat 

(Källa: https://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-ja-palvelujarjestelma/vaikuttavuus/terveydenhuollon-menetelmien-arviointi/hta-opas/kirjallisuushaku/picotutkimuskysymys )