Kahta vaikean eosinofiilisen astman hoidossa käytettävää lääkettä koskevat suositusluonnokset kommentoitaviksi

19.10.2017 9.22
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on julkaissut otakantaa.fi -sivustolla kommentoitaviksi suositusluonnokset, jotka koskevat mepolitsumabin ja reslitsumabin käyttöä vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi suositukset alustavasti kokouksessaan 7.6.2017. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä PALKO antaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden kommentoida luonnoksia otakantaa.fi -sivustolla. Kommentointiaika päättyy 8.11.2017.

 

PALKOn suositusluonnosten mukaan reslitsumabi ja mepolitsumabi eivät kuuluisi Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan vaikean eosinofiilisen astman hoidossa.

 

Reslitsumabi ja mepolitsumabi ovat aikuispotilaiden vaikean eosinofiilisen astman hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi, kun astmaa ei saada riittävästi hallintaan muulla lääkehoidolla. Fimean arviointiraporttien perusteella lääkkeiden vaikutukset ovat lumeeseen verrattuna vaatimattomia.

 

Kummakin lääkkeen yhden vuoden potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat noin 19 000–20 000 euroa, ja hoidolla saavutetut säästöt muissa terveydenhuollon kustannuksissa sekä sairauspoissaoloihin liittyvissä kustannuksissa ovat standardihoitoon verrattuna vajaa tuhat euroa.

 

Linkki PALKOn suositusluonnosten kommentointisivulle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/

 

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.