Palko aloittaa daratumumabi-lääkettä koskevan suosituksen valmistelun

26.4.2019 10.24
Tiedote

Palko aloittaa valmistelemaan suositusta daratumumabi-lääkkeen käytöstä yhdistelmähoitona bortetsomibi- ja melfalaani- ja prednisoni-lääkkeiden kanssa (D-VMP+D -hoito) äskettäin diagnosoidun multippelin myelooman hoidossa aikuispotilaille, jotka eivät sovellu autologiseen kantasolusiirtoon. Suosituksen arvioitu valmistumisaika on syksy 2019.

Multippeli myelooma on pahanlaatuinen verisairaus. Vuonna 2016 Suomessa todettiin 385 uutta myeloomatapausta ja 289 myelooman aiheuttamaa kuolemaa. Sairauden ensisijainen hoito on kantasolusiirto, mutta kaikki potilaat eivät siihen sovellu.

Suositus perustuu Fimean 13.4.2019 julkaisemaan arviointiraporttiin https://www.fimea.fi/documents/160140/1454401/KAI+3+2019_Daratumumabi-yhdistelm%C3%A4hoito+%28D-VMP%29+%C3%A4skett%C3%A4in+diagnosoidun+multippelin+myelooman+hoidossa.pdf/0650360f-4021-8d14-680f-88affb0cc50c

Raportin keskeinen sisältö on kuvattu tiivistelmässä https://www.fimea.fi/documents/160140/1454401/Tiivistelm%C3%A4+arvioinnista_Daratumumabi+yhdistelm%C3%A4hoito+D-VMP+multippelin+myelooman+hoidossa.pdf/6a403624-9692-1d7f-f285-12c22d7182f2

Lisätietoja antaa pääsihteeri Ilona Autti-Rämö, [email protected].

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi