PALKOn päätöksiä

4.10.2017 15.51
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on kokouksessaan tehnyt seuraavat päätökset.

Edellisessä kokouksessa perustettua lääkejaoston täydennettiin valitsemalla jäseniksi ylilääkäri Asko Järvinen, arviointiylilääkäri Anna-Kaisa Parkkila ja linjajohtaja Maija Tarkkanen. Lääkejaoston tehtävänä on valmistella erityisesti sairaalalääkkeitä koskevia suosituksia.

Lisäksi PALKO päätti perustaa mielenterveys- ja päihdepalveluiden jaoston ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksien jaoston. Nämä jaostot olivat olemassa jo edellisellä toimikaudella ja jatkavat keskeneräisten suositusten valmistelua.

Uutena jaostona perustettiin puheenjohtajien jaosto, jonka tehtävänä on mm. neuvoston ja jaostojen toiminnan kehittäminen ja yhdenmukaistaminen sekä palveluvalikoiman määrittelyn perusteiden täydennysten ja muutosten valmistelu. Jaosto korvaa aiemmalla kaudella toimineen prosessien ja periaatteiden jaoston.

Uusien jaostojen kokoonpanot löytyvät neuvoston kotisivuilta.

Lisäksi PALKO päätti, että työn alla oleva suositus nusinerseeni-lääkkeen käytöstä SMA-lihastaudin hoidossa laajennetaan kattamaan SMA-taudin muodot 1-4. Laajennuksesta oli mahdollista päättää, koska Fimean 19.9.2017 julkaisema arviointiraportti kattaa myös kaikki neljä tautimuotoa.

Lisätietoja

Pääsihteeri Taina Mäntyranta, puh. 02951 63692 (nusinerseeni)

Erityisasiantuntija Reima Palonen, puh. 02951 63090 (jaostot)

sähköposti etunimi.sukunimi (a) stm.fi tai palveluvalikoima (a) stm.fi

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.