Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat palveluvalikoimaan mielenterveys- ja päihdehäiriöissä

23.11.2018 12.00
Tiedote

Vaikuttavaksi todetut psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat mielenterveys- ja päihdehäiriöissä terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. Niitä tulee olla tarjolla osana eriasteisten häiriöiden tavoitteellista ja tarpeenmukaista hoitoa tai kuntoutusta, todetaan Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) tuoreessa suosituksessa.

Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoitomenetelmät ovat mielenterveys- ja päihdehäiriöiden keskeinen hoitomuoto lääkehoidon ohella. Useimmat psykososiaaliset menetelmät ovat sekä vaikuttavia että kustannusvaikuttavia ja turvallisia. Suositus ohjaa käyttämään vaikuttavaksi todettuja terapiamenetelmiä mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa ja kuntoutuksessa.

Suositus määrittelee psykososiaalisten menetelmien sisältymistä palveluvalikoimaan. Suositusvalmistelusta jätettiin osa käytössä olevista terapiamenetelmistä arvioinnin ulkopuolelle, koska tutkimusnäyttöä haettiin vain ammattilaisen ja potilaan psykologiseen vuorovaikutukseen perustuvista menetelmistä. Suositus ei kuitenkaan ota kantaa yksittäisten menetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai sen ulkopuolelle rajaamisesta. Suosituksen ulkopuolelle ei ole suljettu mitään menetelmistä, kunhan suosituksessa mainitut edellytykset, kuten menetelmän tutkimusnäyttöön perustuva vaikuttavuus ja turvallisuus, täyttyvät.

Valtioneuvoston asetuksessa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä määritellään, että viiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin on huolehdittava psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arvioinnista ja niiden osaamisen ylläpitämisestä.

Mielenterveys- ja päihdehäiriöitä kannattaa hoitaa aiemmin ja enemmän

Mielenterveys- ja päihdehäiriöt huonontavat potilaan elämänlaatua ja niihin liittyy riski sosiaalisten suhteiden sekä opinto- ja työmenestyksen heikentymisestä. Ne vähentävät terveiden elinvuosien määrää ja potilaiden elinajanodote on selvästi muuta väestöä alhaisempi. Ne ovat merkittävä lyhyt- ja pitkäkestoisen työkyvyttömyyden aiheuttaja ja yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle johtava sairausryhmä.

Suomalaisista aikuisista noin 20–25 prosentilla on jokin mielenterveyden häiriö ja vähintään 13 prosenttia väestöstä käyttää alkoholia siinä määrin, että heillä on kohonnut pitkäaikaisten terveyshaittojen riski.

Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden toteamista, hoitoa ja niistä kuntouttamista voidaan ja kannattaa aikaistaa, lisätä ja tehostaa. Näin säästetään myös yhteiskunnan varoja, kun vältetään hoitamattomista häiriöistä yhteiskunnalle seuraavat kustannukset.

PALKO hyväksyi suosituksen marraskuun kokouksessa

PALKO hyväksyi kokouksessaan 1.11.2018 suosituksen ”Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa”.  Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä suositusluonnos oli kommentoitavana otakantaa.fi -sivustolla.

PALKOn suositus, perustelumuistio ja sen liitteet löytyvät Palkon kotisivuilta http://palveluvalikoima.fi/valmiit-suositukset

Lisätietoja antavat:

Erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected] tai puh. 02951 63409

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen jaoston puheenjohtaja Risto Heikkinen, [email protected],  puh. 029 520 9202

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuihin terveydenhuollon palveluihin. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.