• *PICO-asetelma on systemaattisen katsauksen teossa käytettävä työkalu, jonka avulla tutkijat pystyvät muotoilemaan ja selkiyttämään tutkimuskysymyksen sekä valitsemaan hakutuloksesta tutkimukseen mukaan otettavat artikkelit.
    PICO:n osat ovat:  P = Potilas/Probleema,  I = Interventio  C = Vertailumenetelmä ja O= Terveystulos

Lähde: HTA-opas