FI SV EN

      

Rekommendation från tjänsteutbudsrådet inom hälso- och sjukvården

 

Nusinersen vid behandling av sjukdomen SMA - Godkänd vid tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvårdens möte den 15 mars 2018.

Rekommendation

Bakgrundspromemoria Taustayhteenveto (på finska)