Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen "Pertutsumabi-lääke HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoitona" neuvoston kokouksessa 5.2.2019.

Varsinainen suositus

Perustelumuistio

Fimean tiivistelmä arvioinnista

Fimean arviointiraportti