Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi suosituksen ''Alaikäisten sukupuoli-identiteetin variaatioihin liittyvän dysforian lääketieteelliset hoitomenetelmät" kokouksessaan 11.6.2020.

Suositus

Tiivistelmä suosituksesta

Valmistelumuistio

Valmistelumuistion liite 1

Valmistelumuistion liite 2

Valmistelumuistion liite 3

Valmistelumuistion liite 4

Valmistelumuistion liite 5