Jaostot

Palveluvalikoimaneuvosto voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja, joiden jäseninä voi olla myös neuvostoon kuulumattomia asiantuntijoita.

Jaostojen tehtävänä on ehdottaa käsiteltäviä aiheita ja valmistella asioita neuvoston käsittelyyn yhdessä neuvoston sihteeristön kanssa.

PROSESSIEN JA PERIAATTEIDEN JAOSTO

Toimikausi 17.10.2014–11.6.2017

Puheenjohtaja: Aino-Liisa Oukka, johtajaylilääkäri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jäsenet:

 • Mirva Lohiniva-Kerkelä, julkisoikeuden yliopistonlehtori, Lapin yliopisto
 • Pekka Rissanen, terveystaloustieteen professori, Tampereen yliopisto
 • Samuli Saarni, johtajaylilääkäri, Turun yliopistollinen keskussairaala

Jaoston sihteereinä toimivat Reima Palonen ja Sari Koskinen.

Jaoston tehtävänä on valmistella palveluvalikoiman määrittelyssä käytettävien prosessien, menetelmien ja periaatteiden kuvaukset palveluvalikoimaneuvoston hyväksyttäviksi sekä tarvittaessa valmistella niiden päivityksiä neuvoston käsittelyyn.

SUUN TERVEYDENHUOLLON JAOSTO

Toimikausi 17.10.2014–11.6.2017

Puheenjohtaja: Taina Remes-Lyly, hammaslääkäri

Jäsenet:

 • Risto-Pekka Happonen, suu- ja leukakirurgian professori, TYKS
 • Tanja Ketola-Kinnula, erikoishammaslääkäri, lääkäri
 • Tuula Kock, ylilääkäri, Suomen Kuntaliitto
 • Eeva Widström, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jaoston sihteereinä toimivat Reima Palonen ja Sari Koskinen.  

TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN  JAOSTO

Toimikausi 21.5.2015-11.6.2017

Puheenjohtaja: Ilona Autti-Rämö, johtava ylilääkäri, Kansaneläkelaitos

Jäsenet:

 • Ulla Keränen, ylilääkäri, Hyvinkään sairaala
 • Katri Laimi, fysiatrian dosentti, Turun yliopistollinen keskussairaala
 • Jaana Paltamaa, erikoissuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Ritva Peltomaa, reumatologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, HUS
 • Susanna Yli-Luukko, vastuualuejohtaja, Oulun yliopistollinen sairaala

Jaoston sihteerinä toimii Reima Palonen.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJAOSTO

Toimikausi 1.10.2016-11.6.2017

Puheenjohtaja: Markus Henriksson, Valvira

Jäsenet:

 • Raija Kontio, Lohjan sairaanhoitoalueen johtaja, HUS
 • Tanja Laukkala, asiantuntijalääkäri, Kela
 • Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori, Tampereen Yliopisto
 • Samuli Saarni, johtajaylilääkäri, VSSHP
 • Kaarlo Simojoki, johtava ylilääkäri, A-klinikkasäätiö
 • Helena Vorma, lääkintöneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Carola Wärnå-Furu, akademilektor, Åbo Akademi

Jaoston sihteereinä toimivat Sari Koskinen ja Reima Palonen.

TERVEYDENHUOLLON PALVELUVALIKOIMANEUVOSTON ASIANTUNTIJAT

 • Anne Hiiri, aluehallintoylilääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
 • Teppo Järvinen, ortopedian ja traumatologian professori, Helsingin yliopisto/HUS
 • Tanja Ketola-Kinnula, erikoishammaslääkäri, lääkäri
 • Jorma Komulainen, päätoimittaja, Duodecim
 • Katri Laimi, fysiatrian dosentti, Turun yliopistollinen keskussairaala
 • Antti Malmivaara, fysiatrian dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Jaana Paltamaa, erikoissuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Lauri Pelkonen, johtaja, Lääkkeiden hintalautakunta/STM
 • Ritva Peltomaa, reumatologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, HUS
 • Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Eeva Widström, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Marjukka Mäkela, tutkimusprofessori