PALKOn ja sen sihteeristön yhteystiedot

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO

Puhelin: 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)

Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto

Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, Helsinki

Sähköposti: palveluvalikoima@stm.fi

Sihteeristö:

Pääsihteeri Taina Mäntyranta, lääketieteen lisensiaatti, puh.02951 63692

Erityisasiantuntija Sari Koskinen, terveydenhuollon maisteri, puh. 02951 63409

Erityisasiantuntija Reima Palonen, oikeustieteen kandidaatti, puh. 02951 63090

Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi