FI SV EN

      

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) antoi 15.3.2018 suosituksen, jonka mukaan nusinerseeni-lääke voisi kuulua terveydenhuollon palveluvalikoimaan erikseen määritellyllä SMA-tautia sairastavien potilaiden joukolla, mikäli sen todellinen hankintahinta saadaan neuvotteluissa merkittävästi ns. listahintaa matalammaksi. Hintaneuvottelut käydään lääkeyrityksen ja lääkettä ostavien sairaaloiden välillä.

Varsinainen suositus

Perustelumuistio

Yhteenveto otakantaa-kommenteista

Fimean arviointiraportti