Suositusprosessi pääpiirteissään

Työn alla olevat suositukset

Reslitsumabi eosinofiilisen astman hoidossa

Ota kantaa: syyskuu 2017

Psykoterapia ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa

Ota kantaa: loppusyksy 2017 (alustava)

Daratumumabi multippeliin myelooman kombinaatiohoidossa

(mahdollisesti muitakin Fimean arvioimia multippeliin myelooman lääkkeitä)

Palkon päätös 7.6.2017: valmistelua jatketaan.

Ota kantaa: loppusyksy 2017 (alustava)

TFF-hoito gliomapotilailla     

Palkon päätös  7.6.2017, valmistelua ei jatketa

Mepolitsumabi eosinofiilisen astman hoidossa

Ota kantaa: syyskuu 2017

Nusinerseeni SMA1-taudin hoidossa

Ota kantaa marraskuu 2017 (alustava)

Kuntoutus selkäkivun kroonistumisen ehkäisemiseksi

Ota kantaa: loppusyksy 2017 (alustava)

Pembrolitsumabi PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensimmäisessä hoitolinjassa

Palkon päätös 7.6.2017, valmistelua jatketaan.

Ota kantaa: loppusyksy 2017 (alustava)

Elintapaohjaus ja omahoidon tuki terveysriskien hoidossa (alustava)

Palkon päätös  7.6.2017, valmistelua jatketaan.

Ota kantaa 2018 (alustava)

päivitetty 30.8.2017