Suositusprosessi pääpiirteissään

Työn alla olevat suositukset

Reslitsumabi eosinofiilisen astman hoidossa

Hyväksytään ja julkaistaan kesäkuu 2018

Psykoterapia ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa

Ota kantaa: elokuu 2018 (alustava)

Daratumumabi multippeliin myelooman kombinaatiohoidossa

(mahdollisesti muitakin Fimean arvioimia multippeliin myelooman lääkkeitä)

Palkon päätös 7.6.2017: valmistelua jatketaan.

Ota kantaa: loppuvuosi 2018 (alustava)

Elintapaohjaus ja omahoidon tuki terveysriskien hoidossa (alustava)

 

Ota kantaa 2019 (alustava)

Obinututsumabi follikulaarisen lymfooman ensilinjan hoidossa

Ota kantaa: loppuvuosi 2018

Leikkaus selkäkivun hoidossa (työnimi)

Ota kantaa: loppuvuosi 2018

Mepolitsumabi eosinofiilisen astman hoidossa

Hyväksytään ja julkaistaan kesäkuu 2018

Nusinerseeni SMA1-4 -taudin hoidossa

Hyväksytty ja julkaistu maaliskuu 2018

Kuntoutus selkäkivun kroonistumisen ehkäisemiseksi

Ota kantaa: kesäkuu 2018 (alustava)

Nivolumabi, atetsolitsumabi ja pembrolitsumabi ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä

Palkon päätös 7.6.2017, valmistelua jatketaan.

Ota kantaa: loppuvuosi 2018 (alustava)

Sebelipaasi alfa lysosomaattisen happaman lipaasin puutoksen hoidossa

Ota kantaa: toukokuu 2018

päivitetty 7.5.2018