Suositusprosessi pääpiirteissään

Työn alla olevat suositukset

Reslitsumabi eosinofiilisen astman hoidossa

Hyväksytään ja julkaistaan helmikuu 2018

Psykoterapia ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa

Ota kantaa: toukokuu 2018 (alustava)

Daratumumabi multippeliin myelooman kombinaatiohoidossa

(mahdollisesti muitakin Fimean arvioimia multippeliin myelooman lääkkeitä)

Palkon päätös 7.6.2017: valmistelua jatketaan.

Ota kantaa: alkuvuosi 2018 (alustava)

TFF-hoito gliomapotilailla     

Palkon päätös  7.6.2017, valmistelua ei jatketa

Mepolitsumabi eosinofiilisen astman hoidossa

Hyväksytään ja julkaistaan helmikuu 2018

Nusinerseeni SMA1-4 -taudin hoidossa

Hyväksytään ja julkaistaan maaliskuu 2018

Kuntoutus selkäkivun kroonistumisen ehkäisemiseksi

Ota kantaa huhtikuu 2018 (alustava)

Pembrolitsumabi PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensimmäisessä hoitolinjassa

Palkon päätös 7.6.2017, valmistelua jatketaan.

Ota kantaa: alkuvuosi 2018 (alustava)

Elintapaohjaus ja omahoidon tuki terveysriskien hoidossa (alustava)

Palkon päätös  7.6.2017, valmistelua jatketaan.

Ota kantaa 2018 (alustava)

päivitetty 22.1.2018