Suositusprosessi pääpiirteissään

Työn alla olevat suositukset

Reslitsumabi eosinofiilisen astman hoidossa

Hyväksytään ja julkaistaan kesäkuu 2018

Psykoterapia ja muut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot mielenterveys- ja päihdehäiriöiden hoidossa

Ota kantaa: toukokuu 2018 (alustava)

Daratumumabi multippeliin myelooman kombinaatiohoidossa

(mahdollisesti muitakin Fimean arvioimia multippeliin myelooman lääkkeitä)

Palkon päätös 7.6.2017: valmistelua jatketaan.

Ota kantaa: alkuvuosi 2018 (alustava)

Elintapaohjaus ja omahoidon tuki terveysriskien hoidossa (alustava)

 

Ota kantaa 2019 (alustava)

Mepolitsumabi eosinofiilisen astman hoidossa

Hyväksytään ja julkaistaan kesäkuu 2018

Nusinerseeni SMA1-4 -taudin hoidossa

Hyväksytty ja julkaistu maaliskuu 2018

Kuntoutus selkäkivun kroonistumisen ehkäisemiseksi

Ota kantaa kesäkuu 2018 (alustava)

Pembrolitsumabi PD-L1-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän ensimmäisessä hoitolinjassa

Palkon päätös 7.6.2017, valmistelua jatketaan.

Ota kantaa: alkuvuosi 2018 (alustava)

päivitetty 20.4.2018