Eettisen arvioinnin rooli Palkon suositusvalmistelussa vahvistuu

Julkaisuajankohta 25.11.2021 9.58
Tiedote

VTT, FM Susanne Uusitalo aloittaa Palkon sihteeristössä sivutoimisena etiikan asiantuntijana tehtävänä jatkokehittää Palkon suositusvalmisteluun liittyvää eettistä arviointia.

Terveydenhuoltolain 78a §:n  nojalla Palkon tulee suosituksia antaessaan ottaa huomioon muun muassa eettiset näkökohdat. Palkon sihteeristö on systemaattisesti kehittänyt eettisten kysymysten arviointia osana suositusten valmistelua. Monessa suosituksessa eettiset näkökulmat ovat merkittävästi vaikuttaneet suosituksen sisältöön ja eettinen arviointi on todettu tärkeäksi osaksi suositusten valmistelutyötä. 

VTT, FM Susanne Uusitalo on jo aiemmin tehnyt Palkolle toimeksiantosopimuksilla kahteen laajaan suositukseen liittyvää eettistä arviointia.  

 ”Oltuani mukana kahdessa suositusprosessissa näen eettisen analyysin suositusten valmistelussa entistä tärkeämpänä. Arvioitavat menetelmät ovat varsin erilaisia, ja niihin tarvitaan monipuolisia eettisiä lähestymistapoja. On kiehtovaa saada mahdollisuus olla mukana kehittämässä etiikan roolia suositusten valmistelussa”, toteaa Uusitalo.

Susanne Uusitalo on erikoistunut soveltavaan etiikkaan. Hän on TENKin tutkimusetiikan tukihenkilö Turun yliopistossa, valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuksen eettisen toimikunnan TUKIJAn jäsen, Turun yliopiston tutkimuseettisen terveystieteellisen jaoston toimikunnan jäsen, International Chair in Bioethics Suomen yksikön johtaja sekä jäsen Turun yliopiston strategian mukaisen temaattisen painopisteen Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys –johtoryhmän jäsen.

Palkossa hän tulee tarvittaessa osallistumaan jaostojen työskentelyyn sekä huolehtii niin sihteeristön kuin Palkon sekä sen jäsenten koulutuksesta ja avustaa Palkon eettisen arvioinnin prosessin ja periaatteiden kehittämisessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Ilona Autti-Rämö [email protected]  tai puh. 0295163133.


Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi.