Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikunnan aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi- suositusluonnos kommenoitavana

Julkaisuajankohta 3.8.2020 9.58
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi kokouksessaan 11.6.2020 alustavasti suositusluonnoksen ” Elintapamuutosta tukevat tekijät elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmissä epäterveellisen ravitsemuksen ja vähäisen liikunnan aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi”. Suositusluonnoksen mukaan ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvän elintapamuutoksen tukemisessa myönteisesti vaikuttaviksi todetut menetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Suosituksessa tarkastellaan myös millaisia laadullisia elementtejä suositellut menetelmät sisältävät. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä, suositus-luonnos on kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa 23.8.2020 saakka.

Valtaosa suomalaisista aikuisista ei saavuta kansallisia ravitsemus- tai liikuntasuosituksia. Epäterveellinen ravitsemus ja vähäinen liikunta lisäävät ylipainon riskiä sekä riskiä sairastua vakaviin kansantauteihin kuten sydän- ja verisuonisairauksiin, diabetekseen, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, muistisairauksiin ja tiettyihin syöpiin. Epäterveelliseen ravitsemukseen ja vähäiseen liikuntaan liittyvät ongelmat heikentävät yksilön elämänlaatua ja työkykyä, niillä on suuri vaikutus kansantalouteen ja niiden hoito kuormittaa huomattavasti terveydenhuollon palveluja. Arvion mukaan 1,4−7 % Suomen kaikista terveysmenoista johtuu epäsuorasti lihavuudesta. 

Elintapaohjausta ja omahoidon tukea ei ole kattavasti järjestetty, vaikka sen hyödyt potilaalle ja kustannusvaikuttavuus on osoitettu silloin, kun käytetään vaikuttavia menetelmiä.

Sellaisilla elintapaohjauksen ja omahoidon tuen menetelmillä, joilla on tuettu muutosta epäterveellisten ravitsemustottumusten tai liian vähäiseen liikkumiseen liittyvien tottumusten muuttamiseksi, voidaan pienentää potilaan sairastumisriskiä niihin vakaviin kansantauteihin, joihin sairastumisriskiä epäterveellinen ravitsemus ja vähäinen liikunta lisäävät. 

Suositusvalmistelussa koottiin vaikuttaviksi todetut menetelmät ja näiden menetelmien sisältämät osatekijät, joilla potilas motivoitui ja sitoutui muuttamaan ravitsemukseensa ja liikuntaansa liittyviä elintapojaan. Vaikuttavia ja Suomen terveydenhuoltojärjestelmään soveltuvia menetelmiä ovat kootun tietopohjan perusteella Neuvokas Perhe-malli, Stopdia-ryhmäohjausmalli ja Onnikka – painonhallintaohjelma. 

Vaikuttavien elintapaohjauksen menetelmien todettiin sisältävän kuusi osatekijää: lähtötilanteen kartoittamisen, tiedonvaihdon, tavoitteenasettelun, suunnitelman, seurannan ja palautteen antamisen.

Suosituksen tavoitteena on, että käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä ja, että ne ovat yhdenvertaisesti palvelujärjestelmässä saatavilla.

Suositus on kohdennettu terveydenhuollon järjestäjille, palveluntuottajille ja terveydenhuollon ammattilaisille hoidettaessa potilaita, joilla on korkea sairastumisen riski epäterveellisen ravitsemuksen ja/tai vä-häisen liikunnan vuoksi, ja jotka eivät ole ilman ulkopuolista tukea pystyneet muuttamaan elintapojaan. 

Suositusluonnos on kommentoivana 23.8.2020 saakka otakantaa-palvelussa, josta löytyy myös valmistelumuistio sekä sen liitteinä Palkon hankkima kirjallisuuskatsaus sekä näytönastekatsauksien katsaus. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen lokakuun aikana.
Linkki Palkon otakantaa-sivulle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/osallistuminen/878/kysely/ 

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sari Koskinen,  [email protected]  tai 02951 63409. 
Ajalla 6.7.-7.8.20 voi mahdolliset tiedustelut lähettää osoitteella [email protected] .

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveyden-huollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuol-lon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi