Hanna-Mari Jauhonen Palkon pääsihteeriksi

Julkaisuajankohta 2.1.2024 13.33
Tiedote

Hanna-Mari Jauhonen on aloittanut Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston pääsihteerinä vuoden 2024 alusta. Vuosi on myös Palkon 10-v-juhlavuosi.

Lääketieteen tohtori Hanna-Mari Jauhonen on nimitetty Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston eli Palkon pääsihteeriksi ja hän on aloittanut tehtävässä 1.1.2024.

Jauhonen siirtyy Palkoon Itä-Suomen aluehallintovirastosta, jossa hän on viimeksi työskennellyt aluehallintoylilääkärinä ja terveydenhuoltoyksikön päällikkönä. Tätä edeltävästi hän on työskennellyt tutkijalääkärinä Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimeassa 2017-2022.  Sitä ennen hän on työskennellyt Kuopion yliopistollisessa sairaalassa silmätautien erikoislääkärinä ja tutkijana sekä Itä-Suomen yliopistossa kliinisenä opettajana. Jauhonen on valmistunut lääkäriksi 2003, silmätautien erikoislääkäriksi 2008 sekä väitellyt lääketieteen tohtoriksi 2017. Lisäksi hän on suorittanut terveystaloustieteen opinnot Itä-Suomen yliopistossa.

Palveluvalikoimaneuvosto kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa 2014. Palko on pysyvä toimielin, jonka asettaa valtioneuvosto, ja se toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston tehtävänä on antaa suosituksia siitä, mitkä palvelut kuuluvat julkisesti rahoitetun terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Periaatteena on, että palveluvalikoimaan kuuluu vaikuttavia, turvallisia ja kustannuksiltaan hyväksyttäviä̈ terveydenhuollon palveluita. 

Palveluvalikoimaneuvoston suositukset ovat osa terveydenhuollon vaikuttavuusperustaista ohjausta, joilla pyritään varmistamaan vaikuttavien menetelmien käyttöä, väestön yhdenvertaisuutta tarjolla olevien terveydenhuollon palveluiden suhteen eri alueilla sekä käytettävissä olevien resurssien kohdentamista mahdollisimman paljon terveyshyötyä tuottavasti. 

”Palko on monialainen asiantuntijoiden verkosto, joka jäsenet tulevat eri organisaatioista ja eri puolilta maata. Pysyvässä sihteeristössä on vankka kokemus toiminnasta. Lisäksi hallitusohjelman kirjaukset luovat hyvät edellytykset toiminnan kehittämiselle ja uudistamiselle. Palkon toiminta-ajatuksen mukaisesti keskustelemme, kuuntelemme ja teemme yhteistyötä sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  Odotan innolla työn käynnistymistä” Hanna-Mari Jauhonen kertoo.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Hanna-Mari Jauhonen, [email protected] tai  0295 163 060
 

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi