Tiedotteen sisältöä päivitetty 12.2.2021
Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla -suositusluonnos kommentoitavana

10.2.2021 14.45
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) hyväksyi kokouksessaan 4.2.2021 alustavasti suositusluonnoksen, jonka mukaan omahoidon tukeminen ja elintapaohjaus vaikuttavilla menetelmillä kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi korkean riskin potilailla siten, että suosituksessa todetut edellytykset huomioidaan. Ennen suosituksen lopullista hyväksymistä suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa 3.3.2021 saakka.

Suuhygieniasta huolehtimatta jättämisestä voi seurata vakavia suun tulehdussairauksia, mm. karies tai kiinnityskudossairaus. Myös niiden hoitamatta jättämisestä voi seurata vakavia sairauksia, joiden hoitaminen kuluttaa hoitojärjestelmän resursseja ja aiheuttaa merkittävää elämänlaadun heikkenemistä potilaille. Hoitamattomat suun tulehdussairaudet ovat este myös monien leikkausten tekemiselle ja hoitojen aloittamiselle.

Huonon suuhygienian taustalla on usein se, että henkilö ei ilman ulkopuolista tukea pysty huolehtimaan suuhygieniastaan eikä saa lähipiiristään siihen tarvitsemaansa tukea. Tällaisilla ja tiettyihin erityisryhmiin kuuluvilla potilailla on huonon suuhygienian seurauksena kohonnut riski saada suun tulehdussairauksia. Miehistä 47 %, naisista 17 %, yläasteikäisistä pojista yli 50 % ja tytöistä 30 % ja laitoshoidossa olevista vanhuksista on yli 90 %:lla todettu merkkejä huonosta suuhygieniasta. Estettävissä olevia suun tulehdussairauksia esiintyy paljon. Hoitoa vaativaa kariesta on noin 20 %:lla ja kiinnityskudossairautta yli puolella aikuisväestöstä.  

Vaikuttavalla ennaltaehkäisyllä ja varhaisella hoidolla pystytään pienentämään merkittävästi suun tulehdussairauksien hoidon kustannuksia, jotka ovat satoja miljoonia euroja vuosittain.

Suositus on kohdennettu niille julkisen terveydenhuollon tahoille, jotka järjestävät potilaille omahoidon tukea ja elintapaohjausta suuhygieniasta huolehtimiseksi. Suosituksessa on kuvattu mitä osa-alueita käyttäytymisen muutosta aikaansaavat menetelmät sisältävät ja tekijät, jotka tulee palveluiden järjestämisessä huomioida vaikuttavan omahoidon tuen toteuttamiseksi.

Vaikuttavan omahoidon tuen ja elintapaohjauksen edellytyksenä on:

  • korkean riskin ryhmään kuuluvien potilaiden tunnistaminen ja hoitojärjestelmän piiriin saaminen
  • että käytetään tutkimusnäytön perusteella myönteisesti vaikuttavia menetelmiä, kuten motivoivaa haastattelua, jotka sisältävät lähtötilanteen arvioimisen, potilaan tai hänen vanhempiensa motivoimisen, tiedon lisäämistä, tavoitteen asettelun, suunnitelman teon, seurannan ja palautteen antamisen.
  • että huomioidaan potilaan yksilölliset tekijät ja räätälöidään menetelmä potilaan tilanteen mukaan
  • suun terveydenhuollon ja muun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon ammattilaisten yhteistyö    
  • että tiedonkulussa hyödynnetään potilaan hoitosuunnitelmaa
  • että asiakasmaksujen suuruus ei ole esteenä potilaan hoitoon hakeutumiselle  
  • että henkilöt saavat omahoitamiseen tarvitsemansa tuen ja avun
  • varmistetaan tarvittava ohjaus ja tuki muilla keinoin niille potilaille, jotka eivät osaa tai heillä ei ole tarvittavia välineitä digitaalisten palvelujen käyttöön       

 
Suositusluonnos on kommentoivana 3.3.21 saakka otakantaa.fi -palvelussa, josta löytyy myös valmistelumuistio sekä sen liitteinä Palkon hankkima kirjallisuuskatsaus sekä näytönastekatsauksien katsaus. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen maaliskuun aikana.
 
Linkki Palkon otakantaa sivulle.
 
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sari Koskinen, [email protected]  tai 02951 63409.
Tiedustelut voi lähettää myös osoitteeseen [email protected]

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.