Kaksi multippelin myelooman lääkehoitoa koskevaa suositusluonnosta kommentoitavana

Julkaisuajankohta 17.12.2021 13.44
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 15.12.2021 alustavasti kaksi suositusluonnosta, jotka koskevat uusiutuneen multippelin myelooman lääkehoitoa:

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 15.12.2021 alustavasti kaksi suositusluonnosta, jotka koskevat uusiutuneen multippelin myelooman lääkehoitoa:

  1. Karfiltsomibin, deksametasonin ja daratumumabin yhdistelmähoito (KdD) uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa, sekä  
  2. Isatuksimabin, karfiltsomibin ja deksametasonin yhdistelmähoito (IKd) uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa.

Suositusluonnosten mukaan kumpikin yhdistelmähoito kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan uusiutuneen multippelin myelooman hoidossa edellyttäen, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat erittäin merkittävästä julkista tukkumyyntihintaa alemmasta hinnasta.

Suositusluonnosten mukaan kummakin hoidon teho on osoitettu karfiltsomidin ja deksametasonin yhdistelmähoitoon verrattuna, mutta vertailutieto muihin hoitovaihtoehtoihin on puutteellista. Tämä tuo epävarmuutta arvioon IKd:n ja KdD:n hoidollisesta arvosta sekä asemasta nykyisessä hoitokäytännössä.  Palveluvalikoimaneuvoston mukaan hoitojen kustannukset julkisella tukkumyyntihinnalla ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan hyötyyn nähden.

Fimea on vertaillut epäsuorasti IKd- ja KdD-yhdistelmähoitoja keskenään ja todennut ettei vaikuttavuustuloksissa ollut eroa IKd- ja KdD-hoitojen välillä. Fimea arvioi, että sekä IKd- että KdD-hoidon inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde Kd-hoitoon verrattuna on listahinnoin noin 300 000–400 000 €/QALY. Arvioon liittyy epävarmuutta.

Suositusluonnokset ovat kommentoitavana Palkon otakantaa.fi-sivulla 20.1.2022 saakka.

Lopullinen suositus pyritään hyväksymään ja julkaisemaan helmikuussa 2022.

Linkki Palkon otakantaa.fi-sivulle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/   

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, [email protected] tai 0295 163 221.

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta