Kolmoisnegatiivisen rintasyövän lääkehoitoa koskeva suositusluonnos kommentoitavana

Julkaisuajankohta 11.5.2022 9.19
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 10.5.2022 alustavasti suosituksen, jonka mukaan sasitutsumabigovitekaani kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa hyväkuntoisilla (ECOG 0-1) aikuisilla, jotka ovat saaneet aiemmin kahta tai useampaa rintasyövän systeemistä hoitoa, joista vähintään yksi on annettu pitkälle edenneen taudin hoitoon. Hoito on perusteltua kohdentaa potilaille, joilla ei ole aivoetäpesäkkeitä tai joiden aivoetäpesäkkeiden tilanne on vakaa. Edellytyksenä on, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat merkittävästä julkista tukkuhintaa alemmasta hinnasta. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa 2.6.2022 saakka.

Sasitutsumabigovitekaani on tarkoitettu käytettäväksi leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoitoon aikuispotilailla, jotka ovat saaneet kahta tai useampaa aikaisempaa systeemistä hoitoa, joista vähintään yksi on annettu pitkälle edenneen taudin hoitoon.

Tutkimusnäyttö perustuu faasin III, satunnaistettuun avoimeen ASCENT-tutkimukseen, jossa sasitutsumabigovitekaanin (n=235) tehoa ja turvallisuutta verrattiin lääkärin valitsemaan solunsalpaajahoitoon (n=233) hyväkuntoisilla potilailla. ASCENT-tutkimuksen mukaan sasitutsumabigovitekaani pidensi leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivista rintasyöpää sairastavien potilaiden (joilla ei ollut aivoetäpesäkkeitä) etenemisvapaan elossaoloajan mediaania noin neljällä kuukaudella ja kokonaiselossaoloajan mediaania reilulla viidellä kuukaudella solunsalpaajia sisältävään vertailuhoitoon verrattuna.

Sasitutsumabigovitekaanilla todettiin haittavaikutuksia enemmän kuin käytetyillä solunsalpaajilla. Erityisesti sasitutsumabigovitekaanin aiheuttamat neutropenia ja ripuli vaativat huomiota ja seurantaa hoidon aikana.

Potilaskohtaiset listahinnoin lasketut lääke- ja annostelukustannukset sasitutsumabigovitekaani-hoidolle ovat noin 72 000 €, kun hoidon kesto on 7 kuukautta. Hoitoon soveltuvia potilaita arvioidaan olevan 70-80 vuodessa. Sasitutsumabigovitekaani hoito maksaa vuodessa tukkuhinnoilla laskettuna noin 4,9–5,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailuhoito. 

Kolmoisnegatiivisessa rintasyövässä syöpäsoluissa ei esiinny estrogeeni- tai progesteronireseptoreita eikä HER2-kasvutekijän monistumaa. Edennyt kolmoisnegatiivinen rintasyöpä on parantumaton ja elämänlaatua heikentävä sairaus. Vuonna 2019 Suomessa todettiin naisilla 5 136 uutta rintasyöpätapausta ja 892 rintasyöpään liittyvää kuolemaa. Rintasyövistä noin 15-20 % on ns. kolmoisnegatiivisia rintasyöpiä.

Palkon suositusluonnos on kommentoivana otakantaa.fi-palvelussa 2.6.2022 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen kesäkuussa 2022. 

Linkki Palkon otakantaa.fi-sivulle, (https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/)

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, [email protected]  tai 0295 163 221.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi