Hyppää sisältöön

Kolmoisnegatiivisen rintasyövän lääkehoitoa koskeva suositusluonnos kommentoitavana

11.2.2020 15.59
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 31.1.2020 alustavasti suosituksen, joka koskee ns. kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoitoa atetsolitsumabi- ja nab-paklitakseli-lääkkeillä. Suositusluonnoksen mukaan tämä yhdistelmälääkehoito kuuluu palveluvalikoimaan, mikäli atetsolitsumabille voidaan sopia merkittävästi alempi hinta. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa-palvelussa 4.3.2020 saakka.

Atetsolitsumabi on tarkoitettu yhdessä nab-paklitakselin kanssa (atetso+nP) aikuispotilaiden leikkaushoitoon soveltumattoman paikallisesti edenneen tai metastasoineen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoitoon. Kasvainten ns. PD-L1 –proteiinin, johon atetsolitsumabi kiinnittyy, ilmentymän tulee olla vähintään 1 %, eikä potilas ole aiemmin saanut saada solunsalpaajahoitoa etäpesäkkeiseen tautiin. Potilaiden tulee olla hyväkuntoisia (WHO/ECOG 0-1) ja mahdollisesta aiemmasta liitännäishoitona annetusta taksaani-pohjaisesta solunsalpaajahoidosta tulee olla kulunut vähintään 12 kuukautta.

Atetsolitsumabin vaikutus perustuu syöpäsoluihin kohdistuvan immuunivasteen voimistamiseen. Kun immuunivaste vahvistuu, elimistön oma puolustusmekanismi voi tuhota syöpäsoluja. Nab-paklitakselin vaikuttava aine on solunsalpaaja paklitakseli, joka tavanomaisista paklitakseli-valmisteista poiketen on sidottu albumiiniin.

Jälkikäteen tehdyssä alaryhmäanalyysissa todettiin, että 18 kuukauden seurannassa suosituksen kohderyhmään kuuluvat potilaat elivät keskimäärin seitsemän kuukautta pidempään. Tämän kartoittavan analyysin näyttöarvo on kuitenkin epävarma. Atetsolitsumabin lisääminen nab-paklitakselihoitoon lisäsi jonkin verran vaikeita, henkeä uhkaavia ja vakavia sekä hoidon keskeyttämiseen johtaneita haittatapahtumia.

Atetso+nP-hoito on huomattavasti kalliimpaa kuin tavanomaiset taksaani-hoidot tai muut vaihtoehtoiset etäpesäkkeisen rintasyövän ensilinjan hoidot. Fimean arvion mukaan potilaskohtainen lisäkustannus on keskimäärin noin 100 000 euroa. Palko katsoo, että hintaneuvotteluissa tulee sopia merkittävästä hinnanalennuksesta. Atetsolitsumabin hinnan tulisi olla 75 - 90 % julkista tukkumyyntihintaa alempi, jotta yhden laatupainotetun elinvuoden hinnaksi tulisi noin 50 000 euroa, jota sitäkin voidaan pitää Palkon näkemyksen mukaan korkeahkona. Arvion mukaan lääkeyhdistelmää saamaan soveltuvia potilaita olisi korkeintaan 70 vuodessa, jolloin kokonaisbudjettivaikutus ilman hinnanalennusta olisi noin 7 miljoonaa euroa.

Kolmoisnegatiivisella rintasyövällä tarkoitetaan rintasyöpää, joka ei ilmennä estrogeeni- eikä progesteronireseptoreita (ER- ja PR-) eikä HER2-onkogeenin monistumaa (HER2-). Sairastuneet ovat keskimäärin muita rintasyöpäpotilaita nuorempia. Usein kolmoisnegatiivinen rintasyöpä käyttäytyy aggressiivisesti ja uusiutuu muita rintasyövän alatyyppejä todennäköisemmin. Etäpesäkkeiseen kolmoisnegatiiviseen rintasyöpään sairastuneiden potilaiden elinajan mediaani on noin 1,5 vuotta.

Atetsolitsumbilla on myös muita myyntiluvan mukaisia käyttöaiheita, joita tämä suositusluonnos ei koske.

Palkon suositusluonnos on kommentoivana otakantaa-palvelussa 4.3.2020 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen maaliskuun aikana.

Linkki Palkon otakantaa-sivulle https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/62/

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected] tai 02951 63090 (ei  17.-21.2.2020).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi