Kuvantamisen kriteerit oireettoman henkilön panoraamaröntgentutkimukselle tulehduspesäkkeen varhaiseksi toteamiseksi tekonivelpotilaalla on hyväksytty

Julkaisuajankohta 3.11.2023 14.23
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 26.10.2023 säteilylain nojalla annettavat kuvantamisen kriteerit, jotka koskevat oireettoman henkilön panoraamaröntgentutkimusta tulehduspesäkkeen varhaiseksi toteamiseksi tekonivelpotilaalla.

Kriteerien mukaan tekonivelen asentaminen tai asennettu tekonivel eivät ole yksistään riittäviä perusteita panoraamaröntgentutkimuksen tekemiselle infektiofokuksen varhaiseksi toteamiseksi oireettomalta henkilöltä. Panoraamaröntgentutkimus on oikeutettu infektiofokuksen varhaiseksi toteamiseksi tekonivelpotilaalla, kun panoraamaröntgentutkimus on tarpeen osana hammaslääkärin tekemää suun terveydentilan arviota. Kriteerit koskevat yksittäiselle henkilölle tehtäviä tutkimuksia eivätkä ne koske seulontaa tai tieteellistä tutkimusta. Kriteerit tulevat voimaan 1.6.2022.

Kriteerit annetaan säteilylain 111 §:n nojalla, jonka perusteella lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu silloin, kun oireettomaan henkilöön kohdistuva taudin varhaista toteamista varten tarvittava säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa. Perustelun laatimisessa on noudatettava palveluvalikoimaneuvoston laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, mikä vaatimus koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. 
Hampaiston ja leukojen alueen infektioista osa on oireettomia eikä niitä havaita kliinisessä tutkimuksessa, mutta ne saattavat aiheuttaa ongelmia muualla elimistössä. Tämän vuoksi myös oireettomat infektiopesäkkeet on tärkeää diagnosoida ja hoitaa. Vahvaa tutkimusnäyttöä hammasinfektioiden ja tekonivelinfektioiden syy-seuraussuhteesta ei ole. Tätä oireettomille henkilöille tehtyä hampaiston ja leukojen alueen kuvantamisen oikeutusta ei ole aiemmin kansallisesti arvioitu.

Näiden kriteerien tarkoituksena on linjata panoraamaröntgentutkimuksen edellytyksiä. Nyt esitetyt kriteerit on laadittu tieteelliseen näyttöön perustuen oireettoman henkilön tulehduspesäkkeen varhaiseksi toteamiseksi tekonivelpotilaalla. Vaikka sekä suomalaisissa että kansainvälisissä artikkeleissa todetaan tekonivelleikkaukseen menevillä potilailla potentiaalisia suun ja leukojen infektioita, tutkimusnäyttöä ei kuitenkaan löydy kaikilta osin riittävästi siitä, että hammasperäinen piilevä infektio olisi merkittävä syy proteesi-infektioihin. 
Hammaslääkärin tekemä suun ja hampaiden tutkimus ja sitä täydentävä panoraamaröntgentutkimus voidaan tehdä leukojen alueella olevien tulehduspesäkkeiden havaitsemiseksi tekonivelpotilaalle ainoastaan, kun panoraamaröntgentutkimus on tarpeen osana hammaslääkärin tekemää suun ja hampaiden tutkimusta. Oireettoman henkilön suun alueen tutkimus voi olla tarpeen myös monessa muussa yhteydessä. Elinikäinen suun terveys on tärkeää tekonivelpotilaille infektioriskin minimoimiseksi. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto tarkastelee kuvantamisen tarvetta tieteelliseen näyttöön perustuen ja antaa tarvittaessa lisää kriteerejä. 

Kriteerien tärkeimmät tietopohjat koostuvat useista kelvollisista tutkimuksista. Näytön aste oli B eli kyseessä oli kohtalainen näyttö. 

Kriteerit perusteluineen ja valmistelumuistio löytyvät Palkon kotisivuilta.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Ritva Bly, [email protected] tai puh: +358 295 163 039.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen pääasiallisena tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi