Myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän anemian lääkehoitoa koskeva suositusluonnos kommentoitavana

5.2.2021 14.23
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kokouksessaan 4.2.2021 alustavasti suosituksen, jonka mukaan luspatersepti ei kuulu kansalliseen palveluvalikoimaan myelodysplastiseen oireyhtymään liittyvän punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoidossa. Suositusluonnos on kommentoitavana otakantaa-palvelussa 5.3.2021 saakka.

Luspatersepti on tarkoitettu punasolusiirroista riippuvaisen anemian hoitoon aikuispotilaille, joilla on erittäin matalan, matalan tai keskisuuren riskin myelodysplastinen oireyhtymä (MDS) ja poikkeavia punasolujen esiasteita (rengassideroblasteja) ja joiden vaste erytropoietiinihoidolle on ollut epätyydyttävä tai joille hoito ei sovi. Hoidon tavoitteena on nostaa potilaan hemoglobiinitasoa ja vähentää tarvittavien punasolusiirtojen määrää.


Luspaterseptilla todettiin vähäinen vaikuttavuus korkeintaan keskikorkean riskin MDS:ään liittyvän anemian hoidossa. Yhdessä faasin III tutkimuksessa runsas kolmannes (38%) luspaterseptiä saaneista potilaista saavutti vähintään kahdeksan viikon kestoisen riippumattomuuden punasolusiirroista hoidon ensimmäisen 24 viikon aikana, kun vastaava määrä lumeryhmässä oli   13 %. Kahdeksan viikkoa on kuitenkin varsin lyhyt aika, kun kyseessä on pitkäaikainen krooninen sairaus. Hoidolla ei ollut vaikutusta terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tutkimuksessa ei selvitetty luspaterseptin vaikutusta rautakelaatiohoidon tarpeeseen.


Luspatersepti on kallis hoito ja sen lisääminen nykyhoitoon aiheuttaisi noin 109 000 euron lisäkustannukset potilasta kohden vuosittain nykyhoitoon hoitoon verrattuna. Arviolta noin 20-25 potilasta soveltuisi saamaan luspatersepti-hoitoa. Tästä aiheutuisi noin 2,2-2,7 miljoonaa euron vuosittainen lisäkustannus nykyhoitoon verrattuna. Palkon arvion mukaan luspatersepti-hoidon kustannus on käytettävissä olevien tietojen perusteella liian korkea suhteessa hoidon vaikututtavuuteen ja näyttöön liittyvään epävarmuuteen. 


Myelodysplastinen oireyhtymä (MDS) on joukko pahanlaatuisia veritauteja, joissa luuytimen verta muodostavien solujen tuotanto on häiriintynyt. Noin kolmasosalla potilaista MDS etenee akuutiksi myelooiseksi leukemiaksi. Uusia tautitapauksia on vuosittain noin 2-3/100 000. Vuonna 2018 uusia tapauksia todettiin 121. Keskimääräinen sairastumisikä on 70 vuotta. 

Luspaterseptillä on myyntilupa myös beetatalassemiasta johtuvan anemian hoitoon, josta on valmisteilla oma suositus.


Palkon suositusluonnos on kommentoivana otakantaa-palvelussa 5.3.2021 saakka. Palko pyrkii hyväksymään lopullisen suosituksen maaliskuun aikana. 


Linkki Palkon otakantaa-sivulle

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, [email protected]  tai 02951 63121 (ei 22-26.2).

PALKO toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea PALKOn kotisivuilta.