Nivolumabi ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syövän liitännäishoidossa

Julkaisuajankohta 11.5.2022 15.43
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi 10.5.2022 suosituksen, jonka mukaan nivolumabi kuuluu kansalliseen palveluvalikoimaan ruokatorvisyövän tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syövän liitännäishoitona hyväkuntoisilla (ECOG 0–1) potilailla, joilla on todettu patologista jäännöstautia aiemman solunsalpaajan ja sädehoidon yhdistelmän sekä leikkauksen jälkeen. Edellytyksenä on, että myyntiluvan haltija ja ostaja sopivat julkista tukkuhintaa alemmasta hinnasta. Perusteluissa todetaan, että hoidolla osoitettu teho potilaiden tautivapaaseen elinaikaan on merkittävä.

Nivolumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu PD-1-reseptoreihin (programmed death-1). PD-1-reseptorin esto lisää T-solujen aktiivisuutta tehostaen näin elimistön puolustusmekanismia syöpäsoluja vastaan. Nivolumabilla on käyttöaiheita myös useiden muiden syöpien hoidossa.

CheckMate 577 -tutkimuksen tulosten mukaan liitännäishoitona annettu nivolumabi pidensi ruokatorven syöpää tai ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpää sairastavien tautivapaata elinaikaa noin 12 kuukaudella lumehoitoon verrattuna potilailla, joilla oli todettu leikkausnäytteessä patologista jäännöstautia aiemmin annetun kemosädehoidon jälkeen. Saavutettu tulos tässä huonoennusteisessa potilasryhmässä on merkittävä. Toistaiseksi hoidon mahdollista vaikutusta kokonaiselossaoloaikaan ei tiedetä.

Myyntiluvan haltijan kustannusvaikuttavuusanalyysin mukaan nivolumabihoidon inkrementaalinen kustannusvaikuttavuussuhde (ICER) seurantaan verrattuna on noin 65 000 €/QALY. Potilaskohtaiset listahinnoin lasketut lääke- ja annostelukustannukset ovat noin 61 000 euroa, kun hoidon kesto on 7,6 kuukautta. Käyttäjämääräksi arvioidaan 15–25 potilasta. Hoito nivolumabilla maksaisi silloin noin 0,92–1,5 miljoonaa euroa ja 1,4–2,4 miljoonaa euroa, jos hoidon kesto olisi 12 kuukautta. 

Käyttöaiheen mukaiselle potilasjoukolle ei ole aiemmin ollut tarjota aktiivista hoitoa, vaan leikkauksen jälkeen on siirrytty seurantaan. Vuonna 2019 Suomessa todettiin uusia ruokatorvisyöpätapauksia 368 ja mahasyöpiä 603, joista ruokatorvi-mahalaukkurajan syöpätapausten määrä on noin 60. Vuosina 2017–2019 yhden vuoden suhteellinen elossaolo-osuus ruokatorvisyöpää sairastavilla oli 41 % ja viiden vuoden elossaolo-osuus 17 %. 

Suora linkki suositussivulle. 


Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Sinikka Sihvo, puh. 0295 163 221, [email protected] 

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta,  www.palveluvalikoima.fi .