Palko alkaa valmistella laajaa hedelmöityshoitojen suosituskokonaisuutta

Julkaisuajankohta 5.5.2022 14.47
Tiedote

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko alkaa valmistella hedelmöityshoitoja ja eräitä muita lisääntymislääketieteen menetelmiä koskevaa suosituskokonaisuutta. Suosituskokonaisuus on laaja, minkä vuoksi työ tehdään vaiheittain alkaen yleisistä periaatteista ja näkökohdista siirtyen sen jälkeen yksittäisiä hoitomenetelmiä koskeviin suosituksiin.

Suositusvalmistelun ensimmäisessä vaiheessa selvitetään lisääntymislääketieteeseen liittyviä eettisiä, sosiaalisia ja juridisia kysymyksiä, kootaan tietoa muiden maiden käytännöistä sekä tehdään yleisiä linjauksista. Nämä tulokset muodostavat pohjan yksittäisten suositusten valmistelulle.

Varsinainen hedelmöityshoitoa koskeva suositus korvaa yhtenäisissä kiireettömän hoidon perusteissa olevat hedelmöityshoidon kriteerit. Suositus määrittelee, missä tilanteissa hedelmöityshoidot kuuluvat julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Suosituksen valmistelussa huomioidaan aiempien kriteerien valmistumisen jälkeinen lääketieteellinen ja yhteiskunnallinen kehitys. Yleisen hedelmöityshoitoa koskevan suosituksen jälkeen on tarkoitus valmistella suosituksia eri tilanteisiin, kuten lahjasoluilla tapahtuviin hoitoihin.

Viimeisessä vaiheessa Palkon on tarkoitus valmistella ja hyväksyä suosituksia yksittäisistä lisääntymislääketieteen menetelmistä, kuten hedelmällisyyden säilyttäminen sukusolujen talteenotolla, kohdun siirto, sterilisaation purku ja alkiodiagnostiikka.

Kokonaisuuteen kuuluvien kaikkien suositusten valmistumisen arvioidaan kestävän ainakin vuoden 2023 loppupuolelle. Yksittäisten suositusten valmistumisaikataulu tarkentuu valmistelun edetessä.

Normaalin suositusprosessinsa mukaisesti Palko julkaisee suositusluonnokset kommentoitavaksi ennen lopullista hyväksymistä. Lisäksi valmistelun kuluessa kuullaan tarvittaessa eri sidosryhmiä.

Suosituskokonaisuuden valmistelua varten Palko on perustanut lisääntymisterveyden jaoston, jonka puheenjohtajana toimii Palkon varapuheenjohtaja, professori Mirva Lohiniva-Kerkelä ja jäseninä tutkimusprofessori, dosentti Mika Gissler, ylilääkäri Ritva Halila, psykologi Ea Huhtala, toimitusjohtaja Eija Koivuranta, LT Jarna Moilanen, LT, dosentti Antti Perheentupa ja LT, dosentti Hanna Savolainen-Peltonen. Jaoston vastuusihteerinä toimii erityisasiantuntija Reima Palonen.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Reima Palonen, [email protected]  tai 02951 63090.

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi .