Palko aloittaa pilotin suositusten antamiseksi lääkkeiden indikaation laajennuksista 

Julkaisuajankohta 5.6.2024 11.21
Tiedote

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi 7.5.2024 aloitettavaksi pilotin lääkkeiden indikaation laajennuksia koskeviin suosituksiin. 

Yliopistosairaaloiden arviointiylilääkärit (FinnCCHTA) ovat esittäneet tarpeen sairaalalääkkeiden indikaatioiden laajennusten kansalliselle arvioinnille. Tähän asti arviointeja on toteutettu mini-HTA- tasoisina eri yliopistollisissa sairaaloissa, mutta erityisesti taloudellisen arvioinnin osuutta on ollut tarve vahvistaa. 

Fimean HTA-jaosto ja Palkon sihteeristö kartoittivat kevättalvella 2024 erilaisia vaihtoehtoja indikaatioiden laajennusten ottamiseksi osaksi kansallista arviointitoimintaa. Kartoitetuista vaihtoehdoista on valittu malli, jota voidaan pilotoida nykyresurssein Fimean ja Palkon yhteistyönä. Ehdotetun mallin tavoitteena on tarjota nopea ja nykytilanteeseen soveltuva arviointimenettely, joka ei vaadi täysimittaisten uusien lääkkeiden arviointien resursseja. 

Pilotointi kestää noin vuoden ajan, minkä jälkeen arvioidaan toimintamallin toimivuus, hyödyt, kehittämiskohteet sekä mahdollinen tarve toiminnan laajentamiselle. Kokemusten ja tehdyn arvioinnin perusteella tarkastellaan myös mahdollisen toiminnan laajentamisen edellyttämiä resursseja sekä vaikutuksia sidosryhmiin. 

Pilotoinnista saatuja kokemuksia ja tietoja hyödynnetään myös lääkkeiden arviointitoiminnan uudistamista valmistelevan työryhmän työssä. 

Nyt alkava pilotti ei vaikuta uusien, ensimmäistä kertaa markkinoille tulevien valmisteiden arviointikäytäntöihin, jotka säilyvät ennallaan. 

LIITE: Pilottikuvaus 

 Lisätietoja antavat: 

Hanna-Mari Jauhonen, pääsihteeri, Palko, 029 516 3060 

Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Fimea, 029 522 3516 

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon. Lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta.