Palko hyväksyi suosituksen huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla

15.4.2021 15.49
Tiedote

Palveluvalikoimaneuvosto hyväksyi 24.3.2021 kokouksessaan suosituksen huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla.

Suositus on kohdennettu niille, julkisen terveydenhuollon, tahoille, jotka järjestävät potilaille omahoidon tukea ja elintapaohjausta suuhygieniasta huolehtimiseksi. Se koskee henkilöitä, joiden suuhygienia on huonontunut joko puutteellisen omahoidon tai suun terveyden kannalta haitallisten elintapojen seurauksena ja edellisistä on seurannut korkea suun tulehdussairauksiin sairastumisen riski. Suositus koskee myös potilaita, joilla on jo todettu korkea riski sairastua kansantauteihin ja, joilla sairastumisen todennäköisyyttä voidaan hyvällä suuhygienialla pienentää sekä tiettyjä erityisryhmiä.

Suuhygieniasta huolehtimatta jättämisestä voi seurata vakavia suun tulehdussairauksia, mm. karies tai kiinnityskudossairaus. Hoitamattomilla tulehdussairauksilla on yhteys muihin vakaviin sairauksiin (kuten sydän- ja verisuonisairauksiin sekä diabeteksen ja reumasairauksien hoitotasapainoon), joiden hoitaminen kuluttaa hoitojärjestelmän resursseja ja aiheuttaa merkittävää elämänlaadun heikkenemistä potilaille. Hoitamattomat suun tulehdussairaudet ovat myös este monien leikkausten tekemiselle ja hoitojen aloittamiselle. Laitos- ja sairaalapotilailla huono suuhygienia suurentaa riskiä sairastua keuhkokuumeeseen ja muihin hengitystieinfektioihin.

Vaikuttavalla omahoidon tuella ja elintapaohjauksella vaikutetaan karieksen ja kiinnityskudossairauden ennaltaehkäisyssä mm. ruokavalioon ja hampaiden harjaamiseen, ja huomioidaan syljeneritykseen vaikuttava lääkitys.  Vaikuttavalla suun tulehdussairauksien ennaltaehkäisemisellä pystytään pienentämään merkittävästi niiden hoidon kustannuksia, jotka ovat satoja miljoonia euroja vuosittain.

Suositus on, että omahoidon tukeminen ja elintapaohjaus vaikuttavilla menetelmillä kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi korkean riskin potilailla siten, että myös seuraavat tekijät huomioidaan:

  • Korkean riskin ryhmään kuuluvien potilaiden tunnistaminen ja hoitojärjestelmän piiriin saaminen
  • Käytetään tutkimusnäytön perusteella myönteisesti vaikuttavia menetelmiä, kuten motivoivaa haastattelua, jotka sisältävät lähtötilanteen arvioimisen, potilaan tai hänen vanhempiensa motivoimisen, tiedon lisäämistä, tavoitteen asettelun, suunnitelman teon, seurannan ja palautteen antamisen yksilöidysti potilaan tilanteen mukaan
  • Terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yhteistyö
  • Tiedonkulku ja hoitosuunnitelma
  • Varmistetaan, että henkilöt, joilla on lisääntynyt avun tarve, saavat suun omahoitamiseen tarvitsemansa tuen ja avun
  • Varmistetaan tarvittava ohjaus ja tuki muilla keinoin niille potilaille, jotka eivät osaa tai heillä ei ole tarvittavia välineitä digitaalisten palvelujen käyttöön

Lisätietoja erityisasiantuntija Sari Koskinen, puh. 02951 63409 tai [email protected].

SUOSITUKSESTA KERROTAAN LISÄÄ KE 26.5. KLO 15-16 TEAMSIN VÄLITYKSELLÄ PIDETTÄVÄSSÄ TIETOISKUSSA.

 TILAISUUDEN ILMOITTAUTUMISLINKKI 

Ilmoittautumisaika tilaisuuteen päättyy 20.5.2021 klo 16.15. Tilaisuus taltioidaan ja tallenne on katsottavissa 27.5-9.6.2021 välisenä aikana Palkon  kotisivuilla.

Suositus kokonaisuudessaan, sen tausta-aineistot sekä lisätietoja terveydenhuollon palveluvalikoimasta voit lukea Palkon kotisivuilta. Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon.