PALKO linjasi palveluvalikoiman määrittelyn periaatteista, kokonaistaloudellisuudesta ja biosimilaareista

16.6.2016 12.40
Tiedote

Palveluvalikoiman määrittelyyn kolme periaatetta ja linjaus kokonaistaloudellisuudesta.

PALKO linjasi palveluvalikoiman määrittelyn periaatteista, kokonaistaloudellisuudesta ja biosimilaareista

PALKO hyväksyi 26.5.2016 kokouksessaan väliraporttinsa, joka sisältää palveluvalikoiman määrittelyn kolme periaatetta:

  1. terveysongelman merkittävyys

  2. lääketieteellinen perusteltavuus

  3. eettisyys ja taloudellisuus kokonaisuutena

PALKO linjasi eettisyys ja taloudellisuus -periaatetta soveltaen, että samaan terveysongelmaan kohdistuvista terveydenhuollon yhtä vaikuttavista ja yhtä turvallisista toimista julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan kuuluu kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Palveluvalikoiman kokonaistaloudellisuudella tavoitellaan mahdollisimman suurta hyötyä kaikille terveyspalveluita tarvitseville oikeudenmukaisesti jakautuneena.

Kokonaistaloudellisesti edullisimpien menetelmien käyttäminen on olennaista terveydenhuollon kustannusten hallitsemiseksi. Kustannusten hallinta puolestaan on välttämätöntä, jotta käytettävissä olevilla voimavaroilla voidaan tuottaa riittävät palvelut kaikille niitä tarvitseville.

Kokonaistaloudellisuuden periaatetta sovelletaan silloin, kun saman terveysongelman tutkimiseen, hoitoon tai kuntoutukseen samalla potilasryhmällä on käytettävissä kaksi tai useampia vaikuttavuudeltaan ja turvallisuudeltaan yhdenvertaisia terveydenhuollon menetelmiä. Vaikuttavuudeltaan yhdenvertaisten menetelmien käytöstä potilaalle on odotettavissa yhtä suuri terveyshyöty.  Menetelmien yhdenvertainen turvallisuus puolestaan tarkoittaa, että niiden potilaalle aiheuttamien yhtä vakavien haittojen riskit ovat yhtä suuret. 

Kokonaistaloudellisuuden periaatteen vahvistettuaan PALKO sovelsi sitä biosimilaareihin. Biosimilaarit ovat alkuperäisten biologisten lääkkeiden samankaltaisia kopioita. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) mukaan biosimilaarit ovat alkuperäislääkkeen kanssa yhtä vaikuttavia ja turvallisia eli vaihtokelpoisia lääkärin valvonnassa. Biosimilaarien käytön lisäämisellä voitaisiin Fimean arvion mukaan säästää Suomessa 28−36 miljoonaa euroa vuodessa, jos nykyiset biosimilaarit otettaisiin käyttöön kaikkien niitä vastaavien alkuperäislääkkeiden tilalle avo- ja sairaalahoidossa. PALKO suosittelee, että biosimilaarit kuuluvat terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan kokonaistaloudellisuuden periaatteen mukaisesti.

Lisätietoja

Pääsihteeri Jaana Leipälä, puh. 02951 63073

Erityisasiantuntija Sari Koskinen, puh. 02951 63409

Erityisasiantuntija Reima Palonen, puh. 02951 63090

Linkit

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston väliraportti 2016

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston lausunto: Kokonaistaloudellisuus palveluvalikoiman soveltamisen periaatteena

STM:n uutinen biosimilaareista

Fimean kanta biosimilaarien vaihtokelpoisuuteen

P.S. Tilaa PALKOn uutiset sähköpostiisi kotisivuilta www.palveluvalikoima.fi! Merkitse myös kalenteriisi PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 Helsingissä!